5 tunga skäl att anlita en copywriter

Din reklam är värd att tas på allvar, för den påverkar bilden av ditt företag. Men varför anlita en utomstående till att skriva texten?

Bland argumenten finns följande:

 

• Skrivandet

Trots att alla, förhoppningsvis, lärde sig skriva i skolan är det inte samma sak som att sätta ihop en för sammanhanget gångbar text. Det finns också människor som är skickliga på att skriva, men som ändå vill ha någon som tittar igenom texten.

 

• Tiden

Har du möjlighet att lägga ner de timmar som krävs, eller är det bättre att du sköter din huvudsyssla, som du är expert på?

 

• Distansen

Du kan ditt område. Märkligt nog följer då också risken att stå så nära ämnet att det blir svårt att beskriva det. Du kanske även frestas att ta med alla argument på en gång, vilka då kan kannibalisera på varandra.

 

• Idéerna

Fakta, struktur och logik är viktiga för en text, liksom de kreativa idéerna som kryddar texten och höjer den en dimension. En copywriter är van att tänka i andra banor.

 

• Mottagaren

En reklamtext är inte skriven för dig som avsändare, den är skriven för mottagaren. Det perspektivet kan vara lätt att glömma när man helst av allt vill visa hur fenomenala produkter eller tjänster man erbjuder.

Så här sparar du pengar

Det är en fördel om du redan innan kontakten är så genomtänkt som möjligt. Vad står ditt företag för, hur vill du att det uppfattas? Vad är essensen? Finns det något du är unik på? Vem vill du ha som kund? Vad tjänar kunden på att anlita dig? Vad vill du att kunden ska göra? Du har alltså funderat på vad du vill säga, till vem och varför. Att i lugn och ro ha tänkt igenom dessa frågeställningar ger din marknadsföring en stabil grund att stå på. Det sparar också tid för mig och pengar för dig. Ju tydligare underlaget till uppdraget är, desto lättare blir det att både lämna pris och att utföra arbetet. Och slutresultatet blir förmodligen mer äkta. Men behöver du hjälp med att bena ut frågorna så går det naturligtvis också utmärkt.

 

 

Hur blir man nöjd?

Ja, stil är ju subtilt. Det som är lättsamt för den ene är oseriöst för den andre. Därför är det viktigt att du och jag har ett bra samarbete och en rak kommunikation. Min ambition är att du ska bli så nöjd med slutresultatet att du med glädje rekommenderar mig till andra. Alternativt inte vill säga ett knyst om mig till dina konkurrenter …

KLINT COPYWRITING    •    KYRKOGATAN 30    •    411 15  GÖTEBORG    •    MOBIL: 070–573 89 82    •    E-POST: AC@KCW.SE